Leo Kannerschool VSO en Provalu; aandacht voor groei en talent

De weg van opleiding naar werk vraagt bij jongeren met een speciale behoefte om maatwerk. Gebaande paden zijn voor sommige jongeren niet passend, terwijl de basis die in deze levensfase wordt gelegd allesbepalend is voor hun toekomst. De Leo Kannerschool VSO en Provalu zetten zich in voor een passende plek binnen de arbeidsmarkt voor jongeren.

‘De schoonmaak ga ik nooit in!’

Cleo ziet als docent van Mendi dat de spanning rond het maken van een toets of examen toeneemt. Samen kiezen zij ervoor om het tweede schooljaar de arbeidstoeleiding te volgen op de Leo Kannerschool, wat resulteert in een stage bij Provalu, het werk- en ontwikkelbedrijf van de Duin- en Bollenstreek. Mendi kan aan de slag bij de schoonmaakunit. Iets dat zij niet direct ziet zitten. ‘De schoonmaak ga ik nooit in dacht ik, maar nu wil ik er nooit meer weg!’ vertelt ze met een brede glimlach.

Nuray Izgi-Keserci, senior begeleider bij Provalu, heeft Mendi zien groeien tijdens haar stage. “De grootste uitdaging voor Mendi was om alle nieuwe prikkels en uitdagingen goed tot zich te nemen. Dat kan ook best heel spannend zijn. Je hebt ineens collega’s, bent verantwoordelijk voor het werk dat je doet en soms moet je ineens iets anders doen dan wat er gepland staat. Bij Provalu kunnen wij leerlingen vanuit het speciaal onderwijs de tijd geven om te wennen aan werk. Hoe ga je om met de verantwoordelijkheden die je krijgt? Hoe werk je in een team? Die basisvaardigheden leren wij stap voor stap aan. De leerlijn binnen de schoonmaakunit is hier heel geschikt voor. Door de één op één begeleiding binnen onze muren is er ruimte om te leren en fouten te maken. Dat is heel belangrijk!”

‘Het is niet alleen even een doekje ergens overheen halen’

Voor Mendi heeft de stage positief uitgepakt. Zij heeft haar draai gevonden in het werk en heeft een dienstverband aangeboden gekregen bij Provalu. Dat ging niet zomaar, want zij moest hiervoor de SVS cursus volgen. Door de interne opleiding die verweven is met het werk kon zij deze goed afronden. “Ik ben super blij dat ik mag blijven werken! De collega’s zijn heel aardig en mijn werk is leuk. Ik haal niet alleen maar een doekje ergens overheen. Wij werken met gevaarlijke stoffen en moeten precies weten waar wij die voor kunnen gebruiken.”

Mendi heeft haar plek gevonden en kijkt uit naar een detachering naar de gemeente Katwijk. Iets waar zij de komende tijd haar best voor gaat doen. “Met kleine stapjes komen wij steeds dichterbij haar doel. Dat is heel gaaf” sluit Nuray af.

Voor meer informatie over de samenwerkingspartners kunt u terecht op www.leokannerschool-vso.nl en www.provalu.nl

Op de Leo Kannerschool VSO, locatie Oegstgeest, wordt voortgezet speciaal onderwijs gegeven aan kinderen met autisme. Het onderwijs is ingericht op structuur en overzicht. Door de kleine klassen en vaste plekken van de leerlingen is er een veilige basis voor de jongeren om zich te ontwikkelen. Zo ook voor Mendi. Als zij op haar zestiende bij de Leo Kannerschool in Oegstgeest komt is het even wennen. “De eerste dag dat ik naar school ging was ik natuurlijk superzenuwachtig. Ik wist niet wat ik moest doen en wie er in mijn klas zouden zitten. Dat vond ik wel spannend.”

Ontplooien en ontdekken

Mendi startte in de entreeklas waar je als leerling zonder vooropleiding een mbo1 diploma kunt halen. Eén van haar docenten, Cleo Besteman, kan zich haar nog goed herinneren. “Ik zag een hele lieve, spontane meid in de klas die cognitief gezien veel in haar mars had. Tegelijkertijd was er veel angst. Angst voor het onbekende. Iets dat heel herkenbaar is bij meer van onze leerlingen. Het leren omgaan met zaken die ineens anders lopen of nieuwe uitdagingen die op hun pad komen, dat is waar wij dagelijks mee bezig zijn.”

Anika Remerij, directrice van de Leo Kannerschool VSO, geeft aan dat het zo belangrijk is dat de leerlingen het fijn hebben op school en zich kunnen ontwikkelen, zodat ze vervolgens kunnen doorstromen naar een passende vervolgschool of werkplek waar ze weer kunnen doorgroeien. ‘Leren doen we met elkaar binnen en buiten onze schoolomgeving’. Mendi heeft zich zo kunnen ontwikkelen op haar stageplek, dat ze er een mooie werkplek aan over heeft gehouden.

‘Je bent meer dan je autisme’

Na een carrière in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs staat Anika sinds twee jaar aan het hoofd van de school en maakt zij zich hard voor de kwetsbare groep leerlingen binnen de schoolmuren. “Ik vind het ontzettend belangrijk dat de leerlingen van onze school alle mogelijkheden en kansen krijgen om zich met vertrouwen te ontwikkelen. En zo ook alle kansen en mogelijkheden kunnen krijgen, ongeacht hun autisme".

Adjunct-directrice Daphne de Moulin, wiens hele werkcarrière ligt in het speciaal onderwijs, geeft het belang van de stage aan. De leerlingen kunnen door het gericht oefenen van arbeidsvaardigheden een enorme groei laten zien. Een samenwerking met een stagebedrijf is voor de Leo Kannerschool VSO dan ook van grote waarde. “Stagelopen is een cruciaal onderdeel van het onderwijsprogramma, zo ook voor Mendi. Zij is vanuit de vertrouwende omgeving met de voorspelbaarheid die zij nodig heeft, gaan groeien tot de persoon die zijn nu is”.

Vind samen met Provalu werk dat bij je past en krijg weer grip op je toekomst

Bekijk ook deze berichten

Administratief werk

Cyber Security training vult SROI verplichting in

Wat als je merkt dat medewerkers steeds vaker met cyber criminaliteit te maken krijgen en een cyber security expert een SROI verplichting heeft? Onze SROI adviseur vond een manier om deze twee uitdagingen te bundelen door de cyber security expert een training te laten ontwikkelen voor de medewerkers van Provalu.