Jongerenpunt versterkt positie jeugd Kust-, Duin- en Bollenstreek

Binnen de Kust-, Duin- en Bollenstreek kunnen jongeren zonder opleiding of baan sinds kort terecht bij het Jongerenpunt.  Provalu werkt hierin samen met onder andere het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) met als doel te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan.

De sub-regio's binnen de arbeidsmarktregio Holland Rijnland zijn met een actieplan aan de slag gegaan voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar. Deze is voor de Kust-, Duin- en Bollenstreek met name gericht op jongeren zonder werk die geen uitkering of een onvoldoende startkwalificatie hebben. Daarnaast begeleidt het Jongerenpunt ook de jongeren die in beeld komen via de gemeente of het UWV.

Maarten Dijkshoorn, beleidsadviseur Provalu, onderstreept het belang van het Jongerenpunt. “Binnen de eigen regio was er nog geen herkenbaar loket voor jongeren, ouders of begeleidende instanties. Ons doel is om dit laagdrempelige en herkenbare loket te zijn. Dit is belangrijk, omdat veel van deze jongeren ‘buiten beeld’ zijn geraakt doordat zij geen binding hebben met school of een uitkerende instantie.”

Jongeren verdienen een kans om talenten te kunnen ontwikkelen
Laura van der Plas is als coördinator het eerste aanspreekpunt voor de jongeren. “Vorig jaar ben ik door Provalu benaderd of ik het Jongerenpunt wilde opzetten. Met veel enthousiasme heb ik daar ja tegen gezegd. Het is een groep waar ik als re-integratie adviseur graag voor aan de slag ga en mee samen werk. De jeugd heeft de toekomst en ik vind dan ook dat alle jongeren en jongvolwassenen een goede kans moet krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen en in te zetten. Het Jongerenpunt wil daar graag aan bijdragen, samen met werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en andere organisaties in onze regio.”

Maatwerk in begeleiding
Dat er een grote uitdaging ligt als het gaat om jongeren is duidelijk. Het maatwerk dat nodig is om hen op de juiste manier weer op weg te helpen heeft Laura goed in het vizier: “Je ziet nu dat veel jongeren de weg naar de arbeidsmarkt wel weten te vinden. Aan de andere kant is er een groep van jongeren die niet (meer) helder heeft welke baan of opleiding het beste past, wat de markt te bieden heeft. Een groep die echt even de grip kwijt isof richting zoekt voor de volgende stap in hun leven. Corona heeft de situatie van veel van deze jongeren verergerd. Ik verwacht dat meer van deze jongeren die een tijdje buiten beeld zijn geweest onze kant op zullen komen.”

Jongerenpunt voor en door jongeren
Voor de opstart van het Jongerenpunt heeft Laura jongeren zelf ingezet. “Ik wil dat het Jongerenpunt een plek wordt voor en door jongeren. We zijn in dat opzicht goed op weg” vertelt Laura. “Quinten Smit, heeft als stagiair grafische vormgeving, het logo en de huisstijl ontwikkeld voor de website en voor de verschillende social media uitingen. Voor Quinten was het mooi dat hij zo aan de slag kan met zijn passie en voor ons kwam hij als geroepen. Daarnaast is er een stagiair ingezet voor het maken van de website en de social media campagne. Mede door deze ervaringen te delen, hoop ik dat we een inspiratie kunnen zijn voor jongeren en werkgevers.”

Zorgen om grote groep die ‘buiten beeld’ is geraakt
Maarten onderstreept ter afsluiting het belang van het Jongerenpunt in de regio. “De groep jongeren waar we het over hebben is groter dan gedacht. Het is te hopen dat er structureel geld vrij wordt gemaakt om deze groep in beeld te krijgen en te ondersteunen in, of het vervolgen van, een opleiding of richting werk. Dit is van belang als wij willen voorkomen dat deze groep langdurig in een uitkering komt en zij hun talenten niet kunnen benutten.”

Volg het Jongerenpunt op www.jongerenpuntkdb.nl / Facebook / Instagram of neem contact op voor meer informatie.

Vind samen met Provalu werk dat bij je past en
krijg weer grip op je toekomst

Bekijk ook deze berichten

Stichting SterkSaam en Provalu verzegelen samenwerking

Stichting SterkSaam en Provalu hebben een nieuw samenwerkingscontract ondertekend. Bestuurders Van Rhijn en Knoop spraken hiermee op een duurzame wijze af dat Provalu de schoonmaak binnen het kleinschalig wooninitiatief SterkSaam blijft verzorgen en bovendien gaat uitbreiden.

Leo Kannerschool VSO en Provalu; aandacht voor groei en talent

De weg van opleiding naar werk vraagt bij jongeren met een speciale behoefte om maatwerk. Gebaande paden zijn voor sommige jongeren niet passend, terwijl de basis die in deze levensfase wordt gelegd allesbepalend is voor hun toekomst. De Leo Kannerschool VSO en Provalu zetten zich in voor een passende plek binnen de arbeidsmarkt voor jongeren.

Vertegenwoordigers van HomeWizard en Provalu

HomeWizard en Provalu vieren samenwerking

HomeWizard is een lokale onderneming die hard aan de weg timmert. De apparaten en app van HomeWizard geven Nederlandse huishoudens meer inzicht in hun gas-, water- en stroomverbruik. Een zoektocht naar extra hulp in het distributieproces van de P1 meter mondde uit bij Provalu.

© Provalu 2021  /  privacyverklaring