SROI-invulling Boskalis behaald

Sinds de start van de bouw aan de N206 (ir. G. Tjalmaweg/RijnlandRoute) ondersteunt Provalu aannemer Boskalis Nederland bij het invullen van de Social Return On Investment (SROI). Op donderdag 13 april is de invulling officieel behaald. 

Boskalis 5

Als blijk van waardering voor de prettige samenwerking overhandigde Deborah een insectenhotel aan de projectleider van Boskalis. “Bedankt voor het laten groeien en bloeien van onze medewerkers. Wij geven nu ruimte aan nieuwe bewoners om te groeien bij Boskalis.” Mooi detail is dat de insectenhotels door de medewerkers van Provalu op de productieafdeling in elkaar zijn gezet. 

Heeft u een SROI-afspraak bij een van de gemeenten of ISD in de Kust-, Duin-, en Bollenstreek en wilt u meer weten over de mogelijkheden om de SROI-afspraken te behalen? Deborah Stam gaat graag met u in gesprek. U kunt haar bereiken via deborah.stam@provalu.nl.

Aan de verworven opdracht van Boskalis Nederland bij de Tjalmaweg is een Social Return on Investment afspraak (SROI) gekoppeld, mede op verzoek van de gemeente Katwijk. Een deel van de opdrachtsom werd daarbij door Boskalis Nederland geïnvesteerd in de maatschappij, en dan voornamelijk door het creëren van (indirecte)werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Deborah Stam is SROI-coördinator bij Provalu, en werkt voor de gemeenten in de Kust-, Duin- en Bollenstreek omtrent de uitvoering van de SROI.

Samenwerking loont

Deborah benadrukt het belang van de samenwerking tussen de verschillende partijen tijdens dit traject.  Allereerst is het belangrijk dat de opdrachtgevers van het project SROI als meerwaarde zien en meenemen in de opdracht aan de aannemer. Het doel van SROI past goed bij het beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wat binnen zowel de provincie als gemeente Katwijk geldt.

Na gunning heeft Boskalis Nederland direct actie ondernomen door samen met de provincie, gemeente en Provalu af te stemmen wat er mogelijk was in de praktijk en dit vast te leggen in de planning. Ook hebben zij Ampliar ingeschakeld, een uitzendbureau welke mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt en begeleidt en Boskalis Nederland heeft ondersteund in het behalen van de SROI afspraak.

Hierbij werd er ondernemend gehandeld. Elke maand werd de voortgang besproken tussen Provalu, Boskalis Nederland en Ampliar en alle mogelijkheden onderzocht. Ook bij een tegenslag werd er niet opgegeven, maar werden de schouders er weer gezamenlijk onder gezet. Mede hierdoor is de gehele ambitie behaald.

Sociale inzet

De SROI-ambities zijn door Boskalis Nederland op meerdere manieren gerealiseerd. Allereerst door het creëren van directe werk, - en leerwerkplekken. In samenwerking met Ampliar, Provalu en de onderaannemers zijn er zo'n  42 mensen aan de slag gegaan. Ook heeft Boskalis Nederland zich ingezet door sociaal in te kopen. Zo zijn de schoonmaakwerkzaamheden van de keten op het bouwterrein sinds september 2019 uitgevoerd door de schoonmaakunit van Provalu.

“Onze medewerkers hebben een fijne werktijd gehad bij Boskalis. De open sfeer zorgde ervoor dat iedereen zich thuis heeft gevoeld en op zijn of haar eigen manier heeft kunnen ontwikkelen” vertelt Angelique van der Veld, unitmanager Schoonmaak van Provalu. Ook de postbezorgers van Provalu hebben hun steentje bijgedragen door de post van Boskalis Nederland over de vorderingen van de aanleg van de N206 te bezorgen. En als laatste heeft Boskalis Nederland zich ingezet voor maatschappelijke alternatieven waarbij er onder andere een job safari is gegeven aan 20 kandidaten vanuit het werkgeversservicepunt Holland Rijnland. Hierbij zijn de kandidaten rondgeleid op het project en hebben zij meer uitleg gekregen over het werken in de infrasector.

Vind samen met Provalu werk dat bij je past en krijg weer grip op je toekomst

Bekijk ook deze berichten

Jaaroverzicht 2023

Provalu heeft in 2023 een mooi jaar achter de rug en daar willen wij u graag in dit jaaroverzicht een doorkijkje in geven.

Administratief werk

Cyber Security training vult SROI verplichting in

Wat als je merkt dat medewerkers steeds vaker met cyber criminaliteit te maken krijgen en een cyber security expert een SROI verplichting heeft? Onze SROI adviseur vond een manier om deze twee uitdagingen te bundelen door de cyber security expert een training te laten ontwikkelen voor de medewerkers van Provalu.