Hybride leertraject

Binnen Provalu is het mogelijk om leren en werken te combineren. Zo is er een hybride leertraject met mboRijnland. Dit combineert het leren in de schoolbanken met het leren in de beroepspraktijk.

Als het leren en de praktijkervaring goed met elkaar zijn verweven ontwikkelen jongeren zich op meerdere gebieden en zijn zodoende beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Door de korte lijnen tussen de docent, de praktijkbeleider en de juiste begeleiding kan er maatwerk worden geleverd. Zo ontstaat er een positieve combinatie tussen leren en werken. 

"Passend onderwijs maak je samen"

Opleiden op maat

De docent van mboRijnland geeft een gemêleerde groep vanaf 16 jaar les in basisvakken en begeleiden in werknemersvaardigheden en profielgerichte vaardigheden in de praktijk. De praktijkopleiders van Provalu staan klaar om de leerlingen te begeleiden op de werkvloer.

De week is verdeeld in drie praktijkdagen en één leerdag. De drie praktijkdagen zijn opgedeeld in twee leerwerkdagen waarop de docent van mboRijnland bij Provalu aanwezig is om de dag gezamenlijk te starten en af te sluiten. De derde dag is een stagedag waarop het werkritme van Provalu wordt gevolgd. Tijdens de lesdag krijgen de studenten les in het instructielokaal van Provalu om de vakken rekenen, Nederlands, keuzedeel en loopbaan & burgerschap te volgen en zich daarin te ontwikkelen.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze vorm van onderwijs binnen Provalu? Wij staan je graag te woord.