Regelingen en subsidies
Opstapsubsidie

Opstapsubsidie

Een opstapsubsidie is een financiële tegemoetkoming aan een werkgever die een kandidaat in dienst neemt die NIET onder de doelgroep van de banenafspraak of van Beschut Werk valt, maar wel een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Een opstapsubsidie duurt maximaal 12 maanden.

"Provalu adviseert werkgevers over beschikbare regelingen en subsidies"

Voorwaarden voor de opstapsubsidie

  • Subsidie is afhankelijk van individuele omstandigheden van de klant en binnen financiële kaders van de gemeente.
  • Subsidie wordt verstrekt bij een werkweek van 32 uur of meer (bij minder naar rato, met een minimum van 20 uren per week). De werknemer moet uit de bijstandsuitkering stromen met het aangeboden contract.
  • Werknemer ontvangt een arbeidscontract van minimaal 6 maanden.
  • Werkgever moet de intentie hebben om de werknemer na beëindiging van de opstapsubsidie in dienst te houden. Hiertoe ondertekent de werkgever vóóraf een intentieverklaring waarin staat dat hij de werknemer na de opstapsubsidie bij voldoende functioneren een dienstverband voor minimaal een half jaar aanbiedt. Deze is bij het aanvraagformulier gevoegd.
  • Subsidie wordt alleen verstrekt indien hierdoor de concurrentieverhoudingen niet onverantwoord worden beïnvloed en er geen verdringing plaatsvindt.
  • Opstapsubsidie wordt NIET verstrekt als de werkgever op grond van een andere regeling aanspraak maakt op financiële tegemoetkomingen in verband met de indiensttreding van de werknemer. Hierbij wordt ook overwogen of er een proefplaatsing heeft plaatsgevonden. Normaal gesproken geldt: óf een proefplaatsing óf een opstapsubsidie.

Meer weten over regelingen en subsidies?

Neem gerust contact met ons op