Regelingen en subsidies
Indicatie banenafspraak

Indicatie banenafspraak

Bij het in dienst nemen van werknemers die vallen onder de banenafspraak kunnen werkgevers gebruikmaken van een aantal subsidies en regelingen, zoals:

 • Loonkostensubsidie (LKS);
 • Loonkostenvoordeel (LKV) en
 • No-riskpolis.

"Provalu adviseert werkgevers over beschikbare regelingen en subsidies"

Loonkostensubsidie (LKS)

Werkgevers kunnen voor werknemers, die een arbeidsbeperking hebben en die niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, een loonkostensubsidie
aanvragen. De adviseurs van Provalu kunnen werkgevers van advies verlenen over de loonkostensubsidie regeling.

Uitzondering

Een uitzondering geldt voor de volgende doelgroepen: schoolverlaters afkomstig uit het speciaal onderwijs, inwoners die van het praktijkonderwijs komen, van een entree-opleiding, of inwoners die door de gemeente aan een baan zijn geholpen/re-integratie hebben gevolgd. Hiervoor kan binnen 6 maanden na de start van het dienstverband een aanvraag worden ingediend. Belangrijk is dat de werkgever de aanvraag indient vóór aanvang van het dienstverband of binnen één maand na aanvang van het dienstverband.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een jaarlijkse financiële tegemoetkoming vanuit de Belastingdienst voor werkgevers die één of meer medewerkers in dienst hebben met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan medewerkers die vallen onder de banenafspraak of medewerkers die op latere leeftijd weer aan het werk gaan.

Een werkgever heeft wellicht recht op het LKV als de werknemer valt onder 1 van de 4 doelgroepen:

 • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
 • arbeidsgehandicapte werknemers die
  nieuw in dienst komen
 • werknemers uit de doelgroep van de
  banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • arbeidsgehandicapte werknemers die
  worden herplaatst

No-riskpolis

Net als iedere medewerker kan een medewerker met een arbeidsbeperking ziek worden. Een werkgever kan hiervoor gecompenseerd worden.
De no-riskpolis is een regeling die geldt als je een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt. Deze is voor onbepaalde tijd geldig.

De no-riskpolis geldt als de medewerker onder de doelgroep van de banenafspraak valt of aan het begin van zijn dienstverband een WIA-, WAO- of Wajong-uitkering heeft. Er zijn nog andere groepen waarvoor de no-riskpolis geldt, kijk hiervoor op de website van het UWV. Wordt de no-riskpolis uitbetaald dan stopt de loonkostensubsidie.

De no-riskpolis is een regeling die geldt als een werkgever een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt het volgende in:

 1. De werkgever kan een ziektewetuitkering voor de werknemer krijgen als deze ziek wordt.
 2. De werkgever hoeft geen hogere premie te betalen voor de Ziektewet.
 3. De werkgever hoeft geen hogere premie te betalen als de werknemer een WIA-uitkering krijgt.

No-riskpolis aanvragen

Als de medewerker met de no-riskpolis ziek wordt, moet de werkgever de ziekmelding aanmelden bij het UWV. Om de ziekmelding aan te melden bij het UWV, moet dat via de website van het UWV via het werkgeversportaal.

Meer weten over regelingen en subsidies?

Neem gerust contact met ons op