Conciërge én schaakexpert bij basisschool

Bob, basisschool de Egelantier

Bob2 DEF

Bob (54) werkt al 17 jaar bij basisschool de Egelantier in de Zilk. Een baan waar hij vroeger niet aan had gedacht, maar nu al jaren van geniet.

Bij een transportbedrijf, een bloemist, parkeervoorziening; Bob heeft sinds zijn 22e verschillende banen gehad, maar niets was dé plek voor hem. Hij had wel een duidelijke missie. Hij wilde gedetacheerd worden.

Ik had nooit verwacht conciërge te worden

“Op een gegeven moment zei mijn werkleider dat ik, als ik gedetacheerd wilde worden, op moest schrijven wat ik zou willen én wat ik aan zou kunnen. Orders pikken lukt bijvoorbeeld niet. Dat tempo hou ik niet bij” vertelt Bob. “Ik vulde toen op het lijstje een paar beroepen in, ook conciërge. Iets wat mijn consulent niet had verwacht. Ze wist direct een school waar een conciërge nodig was en dat was deze plek. Zo ben ik hier terechtgekomen en nog steeds niet weggegaan.”

Bob heeft het zichtbaar naar zijn zin op de school. De werkzaamheden zijn heel divers. Hij zorgt voor facilitaire zaken zoals het openen van de deuren, het verzorgen van koffie, kopieerwerk, het ontvangen van bezoek en de tafel dekken voor de lunch. “Soms komen er leerkrachten invallen die echt verbaasd zijn als ze de gedekte tafel zien. Voor ons is het normaal en vooral gezellig”.

Schaakles voor de kinderen

“Een jaar of 6 geleden hoorde ik dat ze een opa of vader zochten die kinderen schaakles zou kunnen geven. Ik was me net voor die periode ook in het schaken gaan verdiepen dankzij mijn huidige schoonfamilie. Dus toen ik dat vertelde, kreeg ik de eer die taak te vervullen.”

Maar daar bleef het niet bij. Sinds een aantal jaren hebben ze binnen de Sophiascholen Levelklassen waar kinderen met een hoger IQ heengaan. Deze kinderen krijgen hier wat lessen met meer uitdaging dan het reguliere lespakket dient. Er zitten leerlingen van diverse scholen, waaronder De Egelantier, in deze klas.

“Vorig jaar ben ik begonnen met zo’n leerling uit groep 8 schaakles te geven om zodoende nog meer uitdaging te bieden. Dit jaar heb ik twee leerlingen uit groep 8 waar ik om de week mee schaak. Dit is omdat er één al verder gevorderd is. Hiervoor heb ik boekjes besteld van de officiële stappenmethode voor de jeugd van de KNSB. Hierin staan oefeningen die ik met ze doe en geef deze mee als huiswerk. En soms speel ik dan ook weer een potje met ze waarbij ik ze hints en tips geef.”

Bob